Śliwy:

Ruth Gerstetter
Wzrost: drzewo rośnie średnio silnie, tworzy umiarkowanie zagęszczoną koronę o nieregularnym kształcie.
Zapylacze: Opal, Earliblue, Renkloda Ulena, Stanley, President. Odmiana częściowo samopłodna.
Dojrzałość: w zależności od warunków klimatycznych, owoce dojrzewają od połowy do końca lipca.
Wytrzymałość na mróz: mała
Podatność na choroby: odmiana tolerancyjna na szarkę, ale podatna na choroby kory i drewna.
Herman
Wzrost: drzewo rośnie średnio silnie, tworzy dość luźną, prawie kulistą koronę.
Zapylacze: Cacanska LepoticaŹ, Opal, Earliblue, Amers Odmiana częściowo samopłodna.
Dojrzałość: owoce dojrzewają między 15 a 30 lipca, w zależności od warunków klimatycznych.
Wytrzymałość na mróz: średnia.
Podatność na choroby: odmiana tolerancyjna na szarkę i mało podatna na inne choroby.
Diana
Wzrost: średnio silny
Zapylacze: Stanley, Bluefre, Valor, Oneida
Dojrzałość: III dekada lipca
Wytrzymałość na mróz: mała do średniej
Podatność na choroby: średnio wrażliwa na szarkę
Čačanska Rana
Wzrost: drzewo rośnie silnie lub średnio silnie, tworzy rzadką, rozłożystą koronę.
Zapylacze: Ruth Gerstetter, Cacanska LepoticaŹ, Empress.
Dojrzałość: na przełomie lipca i sierpnia.
Wytrzymałość na mróz: średnia. Kwiaty wrażliwe na przymrozki.
Podatność na choroby: odmiana tolerancyjna na szarkę i mało podatna na inne choroby.
Katinka®
Wzrost: drzewo rośnie średnio silnie, tworzy dość luźną, kulistą koronę.
Zapylacze: odmiana samopłodna.
Dojrzałość: trzecia dekada lipca lub przełom lipca i sierpnia.
Wytrzymałość na mróz: dość duża
Podatność na choroby: odmiana tolerancyjna na szarkę i mało podatna na inne choroby.
Čačanska Lepotica
Wzrost: drzewo rośnie średnio silnie, tworzy kształtną, zwartą i dobrze ulistnioną koronę.
Zapylacze: odmiana samopłodna.
Dojrzałość: zależy od warunków klimatycznych, najczęściej przypada około 10 sierpnia.
Wytrzymałość na mróz: średnia.
Podatność na choroby: odmiana tolerancyjna na szarkę i mało podatna na inne choroby.
Węgierka Dąbrowicka
Wzrost: drzewo rośnie średnio silnie, tworzy kształtną, stożkowatą koronę z szerokimi kątami rozwidleń.
Zapylacze: Cacanska RanaŹ, Opal, Renkloda Ulena, Węgierka Łowicka, Cacanska NajboljaŹ.
Dojrzałość: zależy od warunków klimatycznych, najczęściej przypada w połowie sierpnia.
Wytrzymałość na mróz: średnia
Podatność na choroby: odmiana średnio wrażliwa na szarkę i mało podatna na inne choroby.
Jubileum
Wzrost: średnio silny
Zapylacze: Królowa Wiktoria
Dojrzałość: II dekada sierpnia
Wytrzymałość na mróz: duża
Podatność na choroby: tolerancyjna na szarkę
Čačanska Najbolja®
Wzrost: bardzo silny.
Zapylacze: Ruth Gerstetter, Čačanska Rana, Čačanska Lepotica, Stanley.
Dojrzałość: koniec sierpnia.
Wytrzymałość na mróz: drzewo - średnio wytrzymałe; pąki kwiatowe - wrażliwe.
Podatność na choroby: odmiana tolerancyjna na szarkę, mało podatna na inne choroby.
Amers
Wzrost: krzewo rośnie średnio silnie, tworzy dość luźną kulisto stożkowatą koronę.
Zapylacze: Bluefre, Stanley, Empress.
Dojrzałość: owoce dojrzewają w pierwszej połowie września.
Wytrzymałość na mróz: dość duża.
Podatność na choroby: odmiana tolerancyjna na szarkę, średnio wrażliwa na moniliozę i mało podatna na inne choroby.
Valor
Wzrost: drzewo rośnie silnie, tworzy odwrotnie stożkowatą koronę. Młode pędy mają charakterystyczne dla odmiany ciernie.
Zapylacze: Earliblue, Cacanska RodnaŹ, Bluefre, Amers, Stanley, Empress, Węgierka Włoska, Verity, President.
Dojrzałość: zależnie od warunków klimatycznych przypada od początku do połowy września. Owoce dojrzewają nierównomiernie.
Wytrzymałość na mróz: średnia.
Podatność na choroby: odmiana wrażliwa na szarkę, mało podatna na inne choroby.
Valjevka
Wzrost: drzewo rośnie średnio silnie, tworzy piramidalną, rozłożystą, umiarkowanie zagęszczoną koronę.
Zapylacze: odmiana samopłodna.
Dojrzałość: zależy od warunków klimatycznych, ale najczęściej przypada w pierwszej dekadzie września.
Wytrzymałość na mróz: średnia.
Podatność na choroby: odmiana tolerancyjna na szarkę i mało podatna na inne choroby.
Bluefre
Wzrost: drzewo rośnie początkowo silnie, ale po wejściu w owocowanie jego wzrost wyraźnie słabnie. Tworzy rozłożystą niezbyt zagęszczoną koronę, ze skłonnością do ogałacania się. Wymaga dość silnego cięcia.
Zapylacze: Stanley, Verity, Empress, President.
Dojrzałość: zależy od warunków klimatycznych, ale najczęściej przypada w pierwszej lub drugiej dekadzie września.
Wytrzymałość na mróz: bardzo duża
Podatność na choroby: śliwa tolerancyjna na szarkę i mało podatna na inne choroby.
Empress
Wzrost: w pierwszych latach po posadzeniu silny, ale po wejściu w owocowanie wyraźnie słabnie.
Zapylacze: Stanley, Bluefre, Valor, Čačanska Lepotica, President
Dojrzałość: od II dekady do końca września, w zależnosci od pogody. W lata chłodne owoce dojrzewają dopiero na początku października.
Wytrzymałość na mróz: średnia do dużej.
Podatność na choroby: dość duża na moniliozę.
President
Wzrost: drzewo rośnie silnie. Początkowo tworzy dośc wąską koronę, o konarach wzniesionych do góry. Po wejciu w okres owocowania korona staje się rozłożysta.
Zapylacze: Stanley, Amers, Katinka, Čačanska Lepotica, Valor, Ruth Gerstetter
Dojrzałość: w lata i typowym przebiegu wegetacji na przełomie września i października.
Wytrzymałość na mróz: duża.
Podatność na choroby: odmiana średnio wrażliwa na szarkę i mało podatna na choroby, z wyjątkiem moniliozy, na którą jest wrażliwa.
Węgierka Zwykła
Wzrost: średnio silny
Zapylacze: odmiana samopłodna
Dojrzałość: od połowy września do końca października, w zależności od warunków atmosferycznych.
Wytrzymałość na mróz: średnia.
Podatność na choroby: odmiana wrażliwa na szarkę.

Strona główna - Oferta - Zapytanie - Kontakt - Galeria
Polityka prywatności